Pandemi ile gelen iş düzeninde artık hibrit ve uzaktan çalışma modellerinin kalıcı olarak benimsendiğini ifade eden Öncel, bu modellere geçişin dijital dönüşüm dalgasının hızlanmasının temeli olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Microsoft gibi, dünya çapında 67 veri merkeziyle geniş bir ağa sahip Azure ve günde 250 milyon kişinin aktif olarak kullandığı Microsoft Teams platformu. İş modelinin devam edeceğini tahmin ediyoruz. İşimizi destekledik. Teams, Office 365, Windows Virtual Desktop ve Dynamics 365 gibi pandemi sürecinde uzaktan çalışmayı kolaylaştıran ürün ve hizmetlerimizle iş ortaklarımız ve müşterilerimizle yurt dışından Teams’in aktif kullanımında %54 artış sağladık. Tüm bu gelişmelerin yanında anlık çalışmayı ve yeni teknolojilere hızlı adapte olmayı sevdiğimizi gösteriyor” dedi. Pozitiflerin, hibrit çalışma modeli ile artan dijital trafiğin beraberinde siber saldırılarda da gözle görülür bir artış getirdiğini söyleyen Öncel, “Tüm şirketler, hatta küresel şirketler, verilerinin güvenliğini sağlamak için daha fazla yatırım yapmaya başladılar.” Şirketin bu alandaki çalışmalarına değinen Öncel, pandemi ile birlikte giderek daha fazla insanın internet üzerinden çalışmaya, alışveriş yapmaya ve iletişim kurmaya başladığını, daha fazla cihaz, ağ ve bağlantı eklediğini vurguladı. Platformun eş zamanlı olarak aktif olduğunu ve bulutta işlenen verilerin artmasıyla tehditlere açık platformların da arttığına dikkati çekerek, sağlam güvenlik stratejilerine olan ihtiyacın arttığına dikkat çekti. Öncel, “Türkiye’deki firmaların bilinirliğinin istediğimiz seviyeye geldiğini söylemek için henüz erken” diyen Öncel, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak araştırmalar bu konuda çok hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. Açıkla. Bir örnek vermek gerekirse, IDC’nin en son “Kurumsal Türkiye”si “Güvenlik Araştırması”ndan elde edilen verilere göre, Türkiye’deki 10 kuruluştan 9’u siber güvenlikte veri güvenliğinin en önemli önceliği olduğunu belirtiyor.Sonuç olarak Türkiye’deki şirketlerin yüzde 35’i 2021’de 2020’den daha fazla bulut bilişim kullanın. Bulut yatırımlarındaki bu artış, Covid sonrası dünyaya uyum sağlamaya çalışan şirketlerin bulut çözümlerine olan güvenini gösteriyor -19.Tehdit olarak gördükleri kötü amaçlı ve korsan yazılımlarda artış bekliyorlar , bu yıl da Türkiye’deki kuruluşların güvenlik öncelikleri sorulduğunda; “koruma devam ediyor” ra kötü niyetli saldırılar “; “çalışan erişimini kısıtla”; “İçeriden Bilgi Ticareti Tehdit Tespiti” ve “Eşzamanlı Siber Saldırı Gözetimi”. ks” en önemli dört konu olarak öne çıkıyor. Kullanıcı gizliliğini korumak için her yıl uçtan uca bir siber güvenlik yaklaşımı ile güvence sağladıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Microsoft tek başına yıllık bir milyar doların üzerinde Ar-Ge bütçesi ayırıyor. Müşterilerimizin siber güvenliğini sağlamaktan tek başına yaklaşık 4.000 çalışan sorumludur.Bu ekip ile sadece 2020 yılında kötü amaçlı yazılım dediğimiz 6 milyar tehdidi önlüyoruz. 1,2 milyar cihazdan günde yaklaşık 8 trilyon telemetri sinyalini tarıyoruz. Bu sistemdeki herhangi bir anormalliği tespit edip anında aksiyon alıyor ve tüm siber güvenlik çözümlerimizi güncelliyoruz.”