Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Deprem ve Tsunami İzleme ve Değerlendirme Bölge Merkezi’nde Düzce’de meydana gelen depremle ilgili değerlendirme yayınlandı. “5,2 büyüklüğünde orta şiddette bir deprem olmuştur. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 kilometre olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Düzce ve ilçeleri ile çevre illerde hissedilmiştir” dedi. Açıklamada, Düzce’nin güneydoğu ve batısındaki kuzey Anadolu fay zonunda çok sayıda depremin meydana geldiği belirtilirken, “Bu da bölgede deprem riskinin nispeten yüksek olduğunu gösteriyor. Güney ve güneybatı il sınırları genellikle kuzey Anadolu fay zonunun etkisi altındadır. Türkiye MTA 2011 Aktif Fay Haritası’ndan da anlaşılacağı gibi, Kuzey Anadolu fay zonu il sınırlarının güneyinden geçmektedir. Kuzey Anadolu fay zonunun Düzce, Karadere fay segmentleri ile Çilimli, Yığılca fay hatları kuzeydoğuda Devrek fayı, kuzeyde Anadolu fay zonunun doğu-batı uzantısı güneyde, Taşkesti fay segmentleri kuzeydoğuda geçmektedir. batıda Karadere, Dokurcun, Arifiye fay parçaları ve Hendek fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genel olarak ana yapıların yönleri Doğu-Batı ve Kuzeydoğu-Güney-Batı şeklindedir.” Kuzey Anadolu Fay Sistemi Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda yaşamaları veya alacakları evlerin depreme dayanıklı olarak yapılması depremlere karşı alınacak en güvenli önlem olacaktır.