Hacet namazı, dünya ve ahiret için bir dilek tutan kişinin yaptığı dört rek’at namazdır. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte müminler, mübarek ayı ibadetle iç içe geçirmek isterler. Peki hahat namazı nasıl kılınır? Hacet namazı nedir? HAHAT NAMAZI NASIL KIRILIR? Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “Bir kimse ihtiyacı olan bir şeyi Allah’tan veya başkasından istediğinde, önce güzelce abdest alsın, sonra iki rek’at namaz kılmalıdır. Sonra Allah’ı zikretmelidir. Allah Resulü’ne salât ve selâm eyle ve de ki: “Rahmân ve Rahîm olan Allah’tan başka ilah yoktur. Hamd, arşın Rabbi olan Allah’a mahsustur. Her türlü hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. Merhametli Tanrım! , Salat, 236; İbn Mâce, İkamet’u-Salat, 189) Hacet namazı dört veya iki rekât olarak kılınabilir. On iki rekat kılınabileceğine dair bir rivayet de vardır. Bu namazı dört rekât kılan kimse, Fâtiha sûresinden sonraki ilk rekâtta üç rekât Ayetü’l-kürsi, diğer üç rekâtta bir Fâtiha ve bir İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okur. Sonra bir önceki namazı kılar (İbn Abidin, Reddu’l-muhtâr, II, 472-473). En çok okunan ihtiyaç duası; La ilahe illallahu’l-halîmu’l-kerîm. Subhanallahi Rabbi’l-Arşi’l-Azim. Elhamdü lillahi rabbi’l-alemîn; Es’eluke mucîbâti rahmet ve merhameti; ve’l-ismete min külli zenbin ve’l-ganîmete min kulli birrin ve’sselâmete min külli adı. La teda ‘lî zenben illâ gaferteh; hemmen illa ferrecteh’i görün; velâ hâceten hiye lekesi mutlaka kadaytehâdır. Ya Erhame’r-rahimin! “(Tirmizi,” Salat “, 140, 348).