Berat Kandili’yi Şaban ayında ağırladık. Bugün, kandil vesilesiyle mesajlar ve telefon görüşmeleri en üst seviyeye ulaşacak. Milyonlarca Müslüman en güzel gecelerden biri olan Berat Kandili’ni ibadetle geçirecek. İbadetlerini bölmek istemeyen müminlerin sıkça sorduğu sorular vardır. İşte onlardan bazıları… Öneri: BERAT CANDILI’DA YAPILMASI GEREKEN KÜLTLER NELERDİR? – Oruç tutmak. Berat Gecesi sabahı yani 27 Mart Cumartesi günü oruç tutmak son derece önemlidir. Bu eylem, hem yaklaşmakta olduğumuz Ramazan ayına hazırlık hem de bu geceyi gerçekleştirmenin bir yolu olacaktır. – Namaz Vakit Namazları: Her Müslümanın birinci vazifesi olan vakit namazlarını bu gün ve gece boyunca ihmal etmeyin. – Kur’an’ı okuyun veya dinleyin: Tevbe kapısının açıldığı ve gerçeklerin yazıldığı bu gecede Kur’an’ın nurundan en iyi şekilde istifade etmek Müslümanlara faydalı olacaktır. Peygamberimiz (sav)’i anmak ve dini sohbetlerde Allah’ı sık sık anmak önemlidir. – Peygamberimize salat ve selam getirmek: Bu gece Peygamberimizi anmak ve şefaatini beklemek de mühimdir. – Tövbe ve mağfiret: Tövbe kapısını açar. Bağışlanma gecesi olan Berat, bu gecenin hürmetine Allah’ın günahlarından mağfiret dilemek mühimdir. Bitirdikten sonra, bir sonraki Yasin Suresi üç kez ve her birinin sonunda aşağıdaki Berat duası okunmalıdır. Bu dua ilk Yâsin-i Şerif’ten sonra okunduğu için Allah’ın mümin kullarından olma niyetiyle okunacaktır. İkinci defa okunduğunda güzel bir hayat niyazıyla okunacaktır. Üçüncü defa okunduğu zaman, rızık olarak, kaza ve belalardan korunmak için okunur. Cennette rahmetiyle tecelli eder ve şöyle der: “Pişman olan yok, tövbesini kabul edeyim. Rızık isteyen yoksa rızık vereyim. Şifa isteyen var mı, şifa vereyim. Ya da başka bir isteği olan varsa, istediğini vereyim.” Levh-i Mahfuz’da zavallı, mahrem, ilâhî rahmetten kovulmuş bir kimse olarak beni yazsaydın, lütfunla bu kötü kaderim; Allah’ım asi, mülksüz, ilahi huzurdan kovulmuş ve sefalet içinde yaşamaya mahkûm olmama ait kaderimi sil! Hayırlı ve salih kullardan, rızkı zengin, zengin ve başarılı, hayırlarda yarışanlardan biri olarak beni ana kitaba yaz. Aman Allahım! -Sözün doğrudur- Nebiyy-i Zisan lisanıyla indirdiğin Kitab-ı Mukaddes’te demiştin ki: “Allah dilediğini siler. (Dilediğini) sabit kılar. Bütün kitapların aslı O’nun yanındadır. (Ra’d Suresi, 39) İlâhî! “Her hikmetli iş, o vakitte bizim nazarımıza bir vekâletle çıkar” (Duhan, 4) en büyük tecellisiyle mübarek Şaban ayının 14. gecesinde; Bildiğimiz, bilmediğimiz, senin bildiğin dertleri, belaları bizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Şüphesiz ki sonsuz güç ve kuvvet sahibisin! Sen cömertliği ve cömertliği çok olan Rabbimizsin! Tanrım! Seyyidimiz, efendimiz Peygamberimiz Muhammed’e, ailesine, ashabına, zürriyetine ve can kaybına salât ve selâm eyle! Habib aşkına lütfen dualarımızı kabul et! PEYGAMBERİMİZİN BERAAT GECESİ OKUDUĞU DUA Bu geceyi ganimet olarak bilmelisiniz, tövbe edin, mağfiret dileyin, kazayla namaz kılın, Kuran okuyun. Berat gecesi Peygamber efendimiz (Allahümmerzuknâ taiyyen mineşşirki beriyyan la kafiren wa la şakiyya) duasını okurdu. “Senin şanın büyüktür. Benim sana yaptığım övgüyü senin kendine yaptığınla eşit bulmuyorum. Seni sana layık bir şekilde övemem.” Bunlar şöyledir: “Bismillahirrahmanirrahim. Euzu bi-afvike min ikabike görür euzu bi-ridake min sahatike görür euzu bike minke celle vechuke la-uhsi senaen aleyke ente kema ala nafsike”. Anlamı: “Ya Rabbi azabından gazabına sığınırız, bizi bağışla. Sana sığınırım, Sana sığınırım, Senin varlığın yücedir, Seni övecek söz bulamıyorum, Sen gibisin. kendini öven kişi” . Bu 100 rek’at namazi kılan kimse o yıl ölürse şehadet mertebesine ulaşır. Duanın maksadı şu şekildedir: “Ya Rabbi, rızanıza dua etmeye niyet ettim. Beni Allah’a, Allah’a, İlâhî güce bir lütuf eyle. Gönül karanlıklarından, dertlerden teyze gibi davran. “. “Her rekâtta süet defterine yaz. Sonra 10 İhlas-ı Şerif okunur. Her iki rek’atte selam ile 100 rek’at tamamlanır. Allah’ın isminin değeri” Hu “Abced hesabına göre 11’dir. Resulullah’ın isimlerinden olan “Taha”nın abced değeri 14 olduğu için, Hz.