Aşure günü geldiğinde okunacak dualar ve kılınacak dualar gündemde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yılki Aşure günü, bugüne denk gelen 29 Ağustos 2020 Cumartesi. İşte Aşure günü okunacak dualar… Ne tür ibadetler yapılır? Aşure günü okunacak bir DUABismillahirrahmânirrahîm. Elhamdü lillahi rabbil alemîn. Vessalatu vessalamu ala say-yidina Muhammed’in ve ala alihi ve sahbihî ecmaîn. Allahumma entel ebediyyül kadimül hayyül karimül hannânül mannân. Ve hâzihî deedetun cedidetün is’elüke fihel ismete mineşetânirra-cim. Vel-avne alâ hâzihin nafsil emmarati bis-sui. Vel-iştiğâle bi-ma yukarribünî ileyke. Iâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike ya erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhu alâ seyyidina Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihi ecmaîn. 10 defa “Sübhanallahi mil’el mizan” ibaresi okunur. Ve müntehel-ilmi ve meblegar-reza ve zinatelarş HADİSLER AŞUR GÜNÜ İlim öğrenilen veya Allah’ın zikredildiği bir yerde biraz oturan, cennete girer. (Hadis) Muharrem orucu. Çünkü Allah’ın ayıdır. Öyle bir gün vardır ki, Allah o gün bir kavmin tövbesini kabul eder ve o gün başka bir kavmi bağışlar. (Hadis-i Şerif- Tirmizî) Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahları bağışlanır.(Hadis-i şerif) Kim Aşure günü yetimin başını okşarsa Allahu Teala Cennette saçı kadar ünvan verir. (Hadis-i Şerif- Gunyet-üt-Talibîn) HUERA GÜNÜ NE YAPILMALI? Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde şu ayrıntılar yer alıyor: ” Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: “Ramazan’dan sonra tutulan oruçların en faziletlisi Allah’ın cesaretidir. (M. uslim, “Siyam”, 202) “Aşure günü tutulan orucun bir önceki yılın günahlarına kefaret olmasını Allah’tan umarız.” (Tirmizi, “Savm”, 48) Hz. Âişe (r.ah), İslam’dan önce Peygamberimizin Mekke ehlinin oruçlu olduğu Aşure gününde oruç tuttuğunu belirtir… müminlere ondalık verdi. Onlara önceki gün veya sonraki gün oruç tutmalarını tavsiye etti… (Ahmed b. Hanbel, VI, 244) “