Gelir dağılımındaki dengesizliği en aza indirmek için tüm imkanlar seferber edilse de Türkiye dünyada yoksulluk oranını en çok azaltan ülke oldu. Maliye ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal refah ve gelir dağılımı alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, zenginle fakir arasındaki uçurumun kapandığına dikkat çekti.
Gelir dağılımındaki dengesizliği en aza indirmek için tüm imkanlar seferber edilse de Türkiye dünyada yoksulluk oranını en çok azaltan ülke oldu. Maliye ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal refah ve gelir dağılımı alanında önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, zenginle fakir arasındaki uçurumun kapandığına dikkat çekti.