Atanmak için başvuran profesörler sözlü sınav hazırlıklarına başladı. Geçmişte sözlü sınav yerleri belirlenmiş olan işe alınan öğretmen adayları, sınavların ne zaman yapılacağı konusunda araştırma yapmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı atama takvimini yayınladı. İşte 2021 sözleşmeli öğretmen sınav tarihleri ​​ve atamaları… SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN? Sözlü sınavlar 12-27 Kasım 2021 tarihleri ​​arasında yapılacaktır. SÖZLEŞME SÖZLÜ ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAKTIR? 27 Aralık 2021 tarihinde sözlü sınav sonuçları açıklanacaktır. ÖĞRETMEN RANDEVULARINDA TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK? Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ​​21-26 Ocak 2022 tarihleri ​​arasında alınacaktır. 31 Ocak 2022 tarihinde sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları açıklanacaktır. Sözlü sınav 1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek için ön talepleri geçen KPSSP10-KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puana sahip olandan alan bazında belirlenen yer sayısının üç katı (son adayla aynı puana sahip olanlar dahil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava girerler. alınacak. Sözlü sınava girecek adaylar e-devlet sisteminde yayınlanacak ve adaylar kişisel e-devlet kullanıcı adları ile sonuçları görebileceklerdir. Sözlü sınava girecek adaylar, Sözlü Sınav Komisyonu tarafından Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Adayı Değerlendirme Formu Sözlü Sınavı üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınav adayları: eğitim bilimleri ve genel kültür; akıl yürütme yeteneği ve gücünü ifade eden bir konuyu yakalamak ve özetlemek; iletişim becerileri, özgüven ve ikna; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklık; Toplum önünde temsil kapasitesi ve eğitim nitelikleri açısından değerlendirilecektir. Sözlü sınav komisyonu sekretaryasının işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülür. Adayların nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik belgesi veya sözlü sınavda süresi dolmamış pasaport aslının olması gerekmektedir. Adayların sözlü sınav merkezleri tarafından alınan tedbirlere ve yayınlanan kurallara uyması zorunludur. Adaylar sözlü sınava girerler: çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve herhangi bir saat); kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihaz, kulaklık; kolyeler, küpeler, yüzükler (alyans hariç), bilezikler, broşlar ve diğer takılar; anahtarlıklar, her türlü araç anahtarları, plastik ve metal içeren eşyalar; her türlü elektronik/mekanik cihaz ve çağrı cihazı, telsiz, kamera vb. Araçlar; güneş gözlüğü dahil her türlü plastik ve cam eşya (şeffaf/numaralı hariç); banka/kredi kartları vb. kartlar; cep bilgisayarı, sözlük işlevli elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar işlevine sahip cihazlar; her türlü delici ve kesici aletler, ateşli silahlar ve benzeri teçhizat; kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü atık kağıt, defter, kitap, not, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar; pusula, iletki, cetvel vb. Araçlar; Bandajı çıkarılmış su hariç içecekler, yiyecekler vb. şeffaf bir pet şişede. Yiyecek/sarf malzemeleri ile giriş yasaktır. 8. Sözlü sınava girenlerin sınav puanları sözlü sınav sonuç ekranına işlenecek; Sözlü sınav sonucunda 60 (altmış) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak ve sözleşmeli öğretmen olarak atanma hakkına sahip olacaktır. Karantina talebi nedeniyle sözlü sınava katılamayan adaylar, bulundukları ilin milli eğitim müdürlüklerinden sözlü sınava katılma isteklerine ilişkin olarak Ek’te belirtilen süreler içinde talepte bulunabilirler. . -4 Takvim, karantina uygulaması bittikten sonra durumlarını belgeledikleri sürece. Bu konudaki başvurular Bakanlık tarafından incelenecek ve başvuruları uygun bulunan adaylar personal.meb.gov.tr ​​Sayfa 8 Bakanlığın belirlediği yöntemle (yüz yüze veya video konferans yöntemiyle) sözlü sınava alınacaktır. ) Ek-4 Takvimde belirtilen süreler içinde. Sözlü sınav sonuçları elektronik devlet sisteminde yayınlanacak ve