Hızlı bir şekilde ürüne dönüştürülebilen ve ticarileşme potansiyeli yüksek Ar-Ge projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.
Hızlı bir şekilde ürüne dönüştürülebilen ve ticarileşme potansiyeli yüksek Ar-Ge projeleri TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.